בזל 27, תל אביב

תיאור הפרויקט:  מסלול הריסה ובנייה, יוקם בני מגורים 6  קומות. סה"כ16 דיירים קיימים – ברישוי