סטרומה 7, אשדוד

תיאור הפרויקט:  מבני מגורים  4 קומות. סה"כ16 דיירים – הפרויקט הסתיים

לפני

אחרי