פארק חולות, אשדוד

קומפלקס משרדים ומסחר של 10,000 מ"ר במיקום אסטרטגי