בנייה למסחר

מסחרי – מרכז גן העיר -שלב א'- מתחם של 6000 מ"ר מסחר (בוצע) . שלב ב' – 18,000משרדים (לפני היתר). שלב ג'- 116 יחידות דיור (תכנון).