בנייה ציבורית

מבני ציבור – מכללה להנדסה "סמי שמעון"- כ 10,000 מ"ר. מתנ"ס נווה יהונתן, בית יד לבנים, אשדוד. ועוד.