בנייה רוויה

בנייה רוויה למגורים- יחידות דיור באשדוד ודרום.